Električna mobilnost

Električna mobilnost je že tu!

Električna mobilnost postaja vedno bolj realna podoba naše prihodnje mobilnosti. Da smo temu priča, ni naključje, ampak preplet najmanj treh dejavnikov, ki podpirajo zeleno mobilnost. To so državne regulative, potrošniške navade in tehnologija. Evropska unija je uvedla »Fit for 55«, po katerem bi do leta 2030 zmanjšali izpust toplogrednih plinov za vsaj 55 %. Bidnova administracija je predstavila za cilj 50 % prodanih novih električnih vozil do leta 2030. Tudi na lokalnih ravneh se dogajajo premiki, kajti več kot 150 mest po Evropi je že sprejelo regulative za zmanjšanje emisij in onesnaženja. Samo za primer: Pariz bo investiral več kot 300 milijonov evrov v kolesarsko mrežo in spremenil 50 kilometrov avtomobilskih cest v kolesarske. Vse to ne bi bilo mogoče, če se ne bi spreminjala potrošniška zavest, v kateri je vedno več prostora za električno mobilnost. Električna mobilnost si tako vtira pot v naš vsakdan, a tu ji mora nuditi podporo tudi primerna tehnologija. Zadnja leta smo tako priča vedno širšemu naboru električnih vozil, električnih koles, električnih skuterjev in motorjev, dronov in podobno. Ekosistem električne mobilnosti ne bi bil popoln, če ne bi vzporedno razvijali še polnilnice za električna vozila, pristop dobaviteljev električne energije, prodajne storitve trgovcev … Gre za prepleten konglomerat dejstev in dejavnikov, kjer ima vsak svoje mesto in brez katerega bi ustroj električne mobilnosti težko deloval.

Prihodnost se že dogaja

Prelomna točka pri sprejemanju električnih vozil se je zgodila v drugi polovici leta 2020, ko se je prodaja električnih vozil, kljub gospodarski krizi, ki jo je povzročil kovid, povečala. Vodilna na tem področju je Evropa, ki je leta 2020 zabeležila 1,39 milijona prodanih električnih vozil, kar je 137 % več kot leto pred tem (1). Spodbudni rezultati in neugodne podnebne razmere so spodbudili voditelje držav, da so leta 2021 začeli glasno govoriti o ukinitvi proizvodnje motorjev na notranje izgorevanja za osebna vozila. Sprejete smernice EU in ZDA tako gredo v smeri, da bi do leta 2030 na trg lansirali 50 % vseh osebnih vozil kot električnih, nekatere države pa so celo napovedale, da se bodo do leta 2035 popolnoma odpovedale prodaji vozil na pogonska goriva. Kot kažejo raziskave, takšen korak podpirajo tudi potrošniki, saj bi se v primeru nakupa za električno vozilo odločilo 45 % kupcev. A tu se veriga komaj začne, slediti mu mora še polnilna infrastruktura (polnilnice za električna vozila) in dobavitelji električne energije.

električna mobilnost
Nekatere države so napovedale, da se bodo do leta 2035 popolnoma odpovedale prodaji novih osebnih vozil na pogonska goriva.

Do leta 2035 bo avtomobilski trg v Evropi električno mobilen

Kako močne so regulative na področju električne mobilnosti, je odvisno od regije. Evropska unija ima močno okoljsko zavest, zato zagovarja visoke cilje in potrošnikom ponuja subvencije za nakup električnih vozil. Kitajska na drugi strani ni tako aktivna, kar je po svoje škoda, saj gre za ogromen trg. Tudi ZDA stopicajo za Evropo. Strokovnjaki menijo, da bo Evropa še naprej globalni lider na področju električne mobilnosti. Po napovedi Evropske komisije bi leta 2030 v Evropi morali prodati že 60 % vseh vozil z električnim pogonom.

Sedem evropskih avtomobilskih proizvajalcev se je zavezalo, da bo njihov prodajni portfolio v letu 2030 obsegal samo še električna vozila. Če bo temu sledila celotna veriga električne mobilnosti, vključno s potrošniškimi navadami, bi se EU tako lahko leta 2035 približala cilju o »nič misijah« na prodana vozila.

E-mobilnost bo vplivala na veliko segmentov

Če bo Evropa leta 2030 dosegla želeni odstotek prodaje novih vozil kot električnih, bo to vplivalo na celotno dobaviteljsko verigo in s tem povezane storitve. Najprej bodo morali proizvodnjo prilagoditi proizvajalci. Da bo Evropa zadostila povpraševanju proizvajalcev električnih vozil, bo morala zgraditi 24 novih velikanskih tovarn za električne baterije (z letno kapaciteto 25 GWh). V nadaljevanju, ko bo na cesti 70 milijonov električnih vozil, bo treba vzpostaviti veliko novih javnih polnilnic in poskrbeti za njihovo vzdrževanje. Po projekciji McKinsey Center for Future Mobility bo zato morala Evropa povečat količino električne energije za 5 %, seveda v luči problematike iz obnovljivih virov energije (2).

Elektrifikacija mobilnosti bo prinesla velike spremembe v avtomobilski industriji

Električna mobilnost bo v avtomobilski industriji prinesla veliko spremembo na področju dobavne verige. Povečale se bodo potrebe po baterijah, elektro motorjih, najrazličnejših senzorjih (v senci napovedovanja avtonomne vožnje) …, kar naj bi predstavljalo kar 52 % celotne dobave. Upad proizvodnje klasičnih motorjev na notranje zgorevanje bo proizvajalce silil v prilagoditev novim razmeram na trgu. Po raziskavah muenchenskega inštituta za ekonomske raziskave (IFO), bo v Nemčiji do leta 2030 zaradi tega ukinjenih oziroma na novo vzpostavljenih 100 tisoč delovnih mest.

električna mobilnost
Da bo Evropa zadostila povpraševanju proizvajalcev električnih vozil, bo morala zgraditi 24 novih velikanskih tovarn za električne baterije.

Proizvodnja električnih baterij bo težko dohitevala povpraševanje

Če se bo uresničil načrt Evropske unije po dodatnih tovarnah avtomobilskih baterij, bo Evropa imela leta 2030 874 GWh letne proizvodnje baterij. Še pred desetletjem se je večina baterij uvažala iz Azije, danes pa srečujemo že prve tovarne v vzhodni Evropi. Načrtujejo se še v Nemčiji, Veliki Britaniji, Franciji, na Norveškem in Švedskem. Evropa ima torej načrt, kako doseči zeleno mobilnost, a eno je teorija, drugo pa praksa. Dosega cilja je namreč odvisna od svetovnega geopolitičnega dogajanja. Dobava niklja, kobalta, grafita in litija bo morala teči neovirano, česar pa nihče ne more zagotoviti.

Izgradnja infrastrukture javnih polnilnic

Sočasno z večanjem proizvodnje električnih avtomobilov bo treba okrepiti tudi mrežo javnih polnilnic električnih avtomobilov. Prva generacija uporabnikov električnih avtov se je zanašala predvsem na zasebne EV polnilnice (leta 2020 je 80 % kupcev uporabljalo domačo polnilnico), naslednja generacija pa bo odvisna od javnih polnilnic. Več kot 50 % Evropejcev bo živelo v večstanovanjskih objektih brez domače polnilnice, zato bodo odvisni od javnih. Nenazadnje te omogočajo tudi daljše potovanje. Zato bo treba poenostaviti postopek in pospešiti izgradnjo le-teh. Poenostavitev postopka mora biti nujen, kajti sedaj lahko traja celo do tri leta, da se distributer dovoli priklop elektro polnilnice na omrežje.

Izračunano je, da industrija potrebuje več kot 15 tisoč polnilnih postaj na teden na območju Evrope, da bo dosegla cilj zadostnosti leta 2030. EU bo morala z regulativami tudi poskrbeti, da bodo polnilne postaje na mestih, ki niso dobičkonosne, a so nujne, da ne bo prevelikih razdalj med posameznimi.  

Zaradi večje prodaje električnih vozil bo potreba po energiji narasla za 5 %. Da bi preprečili izpad drugih sistemov zaradi preobremenjenosti, bo treba poskrbeti za nadzorovano polnjenje v času, ko je poraba električne energije s strani drugih uporabnikov manjša.

električna mobilnost
Sočasno z večanjem proizvodnje električnih avtomobilov bo treba okrepiti tudi mrežo javnih polnilnic električnih avtomobilov. (3)

Električna mobilnost je v polnem teku

Morda se tega ne zavedamo, a kolo tehnološke revolucije se je začelo vrteti. Industrija se je že začela prilagajati temu in z njo tudi potrošniki. Kombinacija okoljske zavesti, inovativne tehnologije, modrih regulativ in sprejemljive ekonomije nas bodo pripeljali do cilja. Glede na geografske in politične raznolikosti lahko brez kančka skromnosti zaključimo, da lahko Evropa postane preostalim regijam sveta vzorčni model.
Naše podjetje se izzivom časa hitro prilagaja, zato v našo ponudbo nenehno vključujemo nove izdelke, ki vam omogočajo udoben korak na poti električne mobilnosti. Stopite z nami v stik in vam bomo pomagali.
Vir (1) – EV Volumes
Vir (2 in 3) – McKinsey Center for Future Mobility

Tags: No tags

Comments are closed.